top of page
Kdy to bude hotové?

Ano, o Vánocích už budete bydlet ve svém. Ale bohužel ne o těch letošních.

Projektování, povolování a stavba domu trvá dlouho. Tu a tam se dá leccos nějak urychlit, ale spíše můžete očekávat různé nečekané průtahy.

Fáze od návrhu po povolení, tedy doba před zahájením stavby, trvá přibližně rok. Teoreticky by se to dalo stihnout za čas poloviční, ale to by vše muselo běžet tak jak má, ve lhůtách stanovených zákony. Upřímně řečeno, ono to tak asi nepoběží.

Z tohoto období zabere návrh domu, nebo-li architektonická studie, asi dva měsíce. V jejich průběhu se s architektem několikrát potkáte a budete mít pocit, že se vše někam vyvíjí. Budete-li se snažit lhůtu pro vypracování studie příliš zkrátit, budete tak trochu sami proti sobě. Každý návrh totiž nějakou tu dobu musí zrát a málokterý architekt navrhuje rád pod časovým tlakem.

V té době už můžete začít shánět informace od správců všech sítí, jejichž existence se dá v místě stavby předpokládat. Může jich být v lepším případě kolem deseti, na území metropole to ale bývá desítek i několik. Mnoho z nich poskytne kýžené informace obratem prostřednictvím internetu, ale většinou se najdou takoví, kteří plně využijí zákonem danou třicetidenní lhůtu či ji dokonce mírně překročí.

Po dokončení studie stavby a sehnání všech podkladů se architekt pustí do projektu pro povolení stavby. U rodinného domu se obvykle bude jednat o jeden projekt pro spojené územní a stavební řízení, jehož samotné vypracování včetně všech příloh trvá dva až tři měsíce.

A teď to přijde: začne úřední kolečko. Hotový – či téměř hotový – projekt je nutné nejprve předložit k vyjádření dotčeným orgánům. Pod tímto názvem se skrývají úřady a instituce, které tak či onak hájí veřejné zájmy – hasiči, hygiena, odbor dopravy, životní prostředí, památkáři a mnoho dalších. V extrémním případě jich u nás může být bezmála čtyřicet, vy se ale nejspíše setkáte s pěti až deseti. Zároveň se k projektu vyjadřují i správci těch inženýrských sítí, které se v místě stavby skutečně nachází bez ohledu na to, zda se k nim připojujete či nikoliv.

Zákonná lhůta pro vydání každého z těchto stanovisek a vyjádření je opět měsíční. V praxi počítejte s tím, že někteří budou své stanovisko podmiňovat jiným stanoviskem, či že těsně před uplynutím lhůty vydají stanovisko záporné kvůli nějaké absurdní maličkosti. Nebo zcela jednoduše lhůtu prošvihnou. Reálně tedy počítejte se dvěma až třemi měsíci.

Teprve až poté můžete podat žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení, kterého se v případě hladkého průběhu řízení dočkáte za dva až tři měsíce. Připočítáte-li k ním dalších 15 dní lhůty pro případná odvolání a nikdo se v této lhůtě neodvolá, dostanete se konečně ke kýženému dni, kdy rozhodnutí nabude právní moci a vy můžete stavět.

Pokud bude třeba ještě před povolením nové stavby nejprve rozhodnout o zbourání domu stávajícího, či bude-li nutné nejprve vést samostatné územní řízení, počítejte s dalším kolečkem po dotčených orgánech a správcích sítí a poté dalšími dvěma třemi měsíci na každé řízení. Ano, čtete a tušíte správně – v takových případech stále dokola obesíláte stejné úřady a správce sítí v prakticky jedné a téže věci.

Na druhou stranu, budete-li stavět rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy (od ledna 2018 dokonce jakýkoliv rodinný dům bez omezení), stačí to úřadu jen ohlásit. V takovém případě se nevede standardní řízení a úřad vydá souhlas se stavbou do 30 dnů. Bohužel ale ani v tom případě neodpadá kolečko po dotčených orgánech a správcích sítí, navíc si k nim ještě budete muset sami oběhnou všechny sousedy, takže celý proces se ve skutečnosti zkrátí o pouhý měsíc či dva.

Před samotnou stavbou vám pak architekt ještě vypracuje prováděcí projekt. Pravděpodobně jej ale bude kreslit už v době, kdy bude probíhat stavební řízení. Proto i když mu to zabere další dva tři měsíce, se stavbou pravděpodobně budete moci začít krátce po získání povolení.

Na stavbu obvyklého rodinného domu pak počítejte se čtrnácti měsíci. Na podzim přijede bagr a o příštích Vánocích můžete bydlet. A do těch dalších pak zvládnete dodělat i těch pár drobností, na které už před tím rychlým předvánočním stěhování nezbyl čas.

Světová banka každoročně vydává index Doing Business, v němž hodnotí podnikatelské prostředí v jednotlivých zemích. Jednou ze sledovaných oblastí je i rychlost a komplikovanost získání stavebního povolení. Jeho výsledky rok co rok způsobují mediální pozdvižení – letos (2017) jsme celkově skončili na 127. místě z 185. zemí. Co do samotné délky povolení jsme s 247 dny dokonce na 165. místě. Ne, skutečně nechtějte vědět, jaké země nás předstihly…

V těchto dnech (listopad 2017) se hodně mluví o zrychlení stavebního procesu v souvislostí s novelou stavebního zákona, která bude platit od ledna 2018. Já jsem k proklamovanému zásadnímu zrychlení skeptický. Jak už bylo zmíněno v textu výše, skutečnou novinkou bude možnost pouhého ohlášení jakéhokoliv rodinného domu, což u větších domů povede k úspoře času v délce jednoho až dvou měsíců. Druhá slibovaná zásadní novinka, spojení až tří různých řízení do jednoho, se bude týkat především velkých staveb, jimž při povolování předchází ještě řízení, ve kterém se posuzuje jejich vliv na životní prostředí. Samotné sloučení územního a stavebního řízení u rodinných domů funguje už dávno. Novela přináší ještě několik dalších zlepšení a bezesporu je to cesta správným směrem, ale po této cestě se zatím cupitá drobnými krůčky. Á propos, od stejného data budete v Praze potřebovat další razítko, nově i od odboru stavebního a územního plánu…

bottom of page