top of page
Navrhnu vám váš budoucí dům
a pomůžu vám čelit  výzvám, na které můžete při cestě za jeho zhmotněním narazit.

Sledujte blog a podcast, kde sdílím mé zkušenosti a tipy
z návrhů, projektů a realizací rodinných domů

Moje specializace:

Návrhy rodinných domů
 • Vypracování detailních architektonických studií individuálních a typových rodinných domů a jejich souborů.

 • Podklad pro bezproblémové zpracování navazující projektové dokumentace a realizaci domu.

Konzultace záměrů či projektů
 • Posouzení stavebních pozemků z hlediska budoucích záměrů před jejich koupí (soulad s územně plánovací regulací, zhodnocení jejich limitů a kapacit).

 • Konzultace nezbytných kroků pro získání potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí ze strany správních úřadů a dotčených orgánů. Konzultace nestandardních situací, role účastníka řízení a využití opravných prostředků.

 • Oponentura a konzultace návrhů a projektů, které pro vás vypracovává váš architekt či projektant. 

Na co vám raději doporučím některého z mých osvědčených kolegů?

 • Návrhy a projekty interiérů.

 • Návrhy a projekty rekonstrukcí a přestaveb, především u památkově chráněných objektů.

 • Hledáte-li pouze projektanta pro vypracování stavební projektové dokumentace.

 • Drobné návrhy a projekty, nebo naopak zakázky velkých měřítek.

 • Dokončování návrhů a projektů, které rozpracoval jiný architekt nebo projektant.

 • Návrhy a projekty záměrů, které jsou na první pohled mimo rámec legislativy, místních regulací či rozpočtu.

 • Obstarávatelská činnost ("inženýring") – zajišťování administrativy týkající se získání potřebných vyjádření, stanovisek, souhlasů a rozhodnutí ze strany správců, dotčených orgánů a správních úřadů.

Návrh rodinného domu

Architektonická studie rodinného domu. Cena za studii je jednotná, bez ohledu na velikost navrhovaného domu

150 000 Kč

(Návrhy typových rodinných domů či souborů rodinných domů naceňuji individuálně.)

Jak bude probíhat návrh rodinného domu?

1.

Zavolejte mi nebo napište e-mail. Řekněte mi o vašem záměru. Budu rád, když mi hned na začátku poodhalíte, kdy, kde a co plánujete stavět – já díky tomu budu moci být ihned v obraze a říkat vám praktické informace.

Co by vás možná mohlo zajímat?

 • Proč je jednotná cena za studii bez ohledu na velikost domu?

Po dokončení několika desítek studií rodinných domů jsem dospěl k zjištění, že mi návrh zabere prakticky stejně času bez ohledu na to, jestli se snažím vyřešit co nejmenší a nejlevnější dům nebo navrhují velkorysou vilu. Vždy jde o intenzivní hledání toho nejvhodnějšího řešení, které málokdy zabere méně než 150 hodin pracovního času. Dvě časově nejnáročnější etapy při práci na studii – skicování na začátku a naopak vyhotovení vizualizací na konci – jsou prakticky vždy stejně dlouhé. V porovnání s běžnou metodou stanovování honorářů jinými architekty odpovídá má cena nejobvyklejšímu rodinnému domu střední velikosti. Větší domy málokdy vyžadují úměrně více práce, a naopak domy malé jsou co do návrhů komplikovanější, a proto jim věnuji shodnou péči, která se mým klientům při realizaci a provozu domu následně vyplatí.

 • Dostanete nějakou skicu před závazným objednáním mých služeb?

Bohužel, nedostanete. Pro výběr architekta vám musí stačit portfolio návrhů a realizací a úvodní schůzka, kterou vám nabízím zdarma. Při prvním setkání se ale určitě budeme bavit o vašem konkrétním záměru a rád vám poodhalím, jakým směrem se budou pravděpodobně ubírat mé myšlenky při samotném navrhování. Většina zkušených architektů nebo architektonických ateliérů funguje naprosto stejně – pro získání zakázky nepotřebují dělat předem nějakou konkrétní práci zdarma. Chcete-li si vybírat z několika konkrétních návrhů, budete je muset u vybraných ateliérů objednat. Při oslovení architektů k účasti v takové malé vyzvané soutěži se dá dohodnout na nějakém omezeném rozsahu v porovnání s plnohodnotnou studií, ale vždy je to spojeno s uhrazením tzv. "skicovného". Byť je tento postup často poměrně finančně nákladný, kupodivu není zcela neobvyklý – docela často oslovují klienti paralelně třeba dva nebo tři vybrané ateliéry ke zpracování kompletní studie. Přečtěte si článek na mém blogu První dům, kde jsem se tímto tématem podrobně zabýval.

 • Jak je to s projektovou dokumentací pro povolení a realizaci domu?

Do konce roku 2021 jsem pro většinu mnou navržených domů dělal i všechny navazující stupně projektové dokumentace. Jsem tedy schopen dům nejen navrhnout, ale zároveň i udělat jeho projektovou dokumentaci včetně některých profesí. V poslední době se však projektování stále více ukazovalo jako neudržitelné – můj záběr byl velmi široký a projektování mě připravovalo o čas a energii, kterou raději vkládám do navrhování. Zároveň stoupá počet klientů, kteří rovnou poptávají pouze architektonickou studii a předem deklarují, že na projekt mají vlastního projektanta; případně se stále častěji setkávám s tím, že projekt bude zpracovávat přímo realizační firma (metoda design&build, která se u rodinných domů stále častěji objevuje především u dřevostaveb, a já sám ji považuji za velmi perspektivní do budoucna). Proto projekty deleguji na projektanty, kteří se více než na navrhování specializují na vypracovávaní projektových dokumentací. 

Výběr a objednání služeb projektanta, který bude architektonickou studii dále rozpracovávat, je na vás. Doporučuji spíše využít projekční firmy, které dokážou garantovat pokrytí celého spektra nezbytných profesí (tedy nejen stavební část, ale i statiku, zdravotechniku, projekt elektro atd.). Nemáte-li předem vyhlédnutého projektanta, samozřejmě vám pomohu s jeho výběrem a oslovením.

bottom of page