top of page
Řadový rodinný dům v Jičíně

Svět je malý. Ve chvíli, kdy jsem měl "na stole" několik projektů tak či onak souvisejících s mým rodným Novým Jičínem či nedalekým Starým Jičínem, mne oslovila klientka se záměrem přestavby starého řadového rodinného domu v Jičíně – v tom Rumcajsově. Dům bude pohodlným domovem pro její rodiče a zázemím pro návštěvy dětí a přátel. 

Od začátku navrhování jsme – především co do výrazu uliční fasády, která doplňuje řadu domů v jedné z hlavních městských ulic – pracovali spíše s citlivostí a uměřeností. Cílem bylo vytvořit dům, který nebude poutat přílišnou pozornost, ale při bližším pohledu nabídne řadu zajímavých jemných detailů v členění fasády. Vnitřní uspořádání obytného prostoru a konstrukci jsme ladili do podoby, v níž už asi nelze nic přidat ani odebrat.

Architektonickou studii přestavby rodinného domu v Jičíně jsem ve spolupráci s Alicí Svobodovou navrhoval v první polovině roku 2020. V současné době pokračujeme v práci na projektu.

Ladění ideálního návrhu v rámci práce na architektonické studii :)

bottom of page