Interiér obřadní síně v Novém Jičíně

Obřadní síň v prostorách novojičínské radnice je místem nejvýznamnějších životních událostí, ať už vítání občánků, uzavírání sňatků či dalších důležitých setkání. Síň je pravidelně naplňována těmi nejradostnějšími emocemi. Její podoba z konce šedesátých let minulého století už však přestala dostačovat nárokům kladeným na současný významný reprezentativní prostor. Proto město nechalo zpracovat u tří architektonických ateliérů studii na její novou podobu. Náš návrh byl následně vybrán k realizaci.

Nová podoba síně, vestibulu a přilehlého zázemí je záměrně umírněná tak, aby byla především důstojným pozadím pro samotné dění. U síně jsme zachovali původní uspořádání – vzhledem k její orientaci a proporcím je pozice oltáře v ose delší strany logická, a ne-li zcela ideální, tak alespoň nejlepší možná. Podlahu v celé místnosti jsme sjednotili do jedné výškové úrovně vybouráním stupínku pod oltářem, což bezesporu přispěje k využitelnosti pro různorodější škálu příležitostí než tomu bylo dosud. Několika drobnými dispozičními zásahy jsme dosáhli zvětšení a prosvětlení vestibulu, do nějž bylo původně vestavěno několik kanceláří. Všechny hlavní prostory jsme sjednotili výmalbou s decentním ručně malovaným hermelínem a precizně provedenou dřevěnou podlahou, jež nahradila původní chladně působící mramorovou dlažbu. Ponechali jsme prvky s kvalitními a nadčasovými detaily – především lustry, nástěnná svítidla a dveře. Ty byly pečlivě repasovány a doplněny novými zámečnickými a truhlářskými výrobky. Na původních dveřích přibyla nová kruhová madla, pod parapety oken byly vsazeny nové mosazné mříže, nový je rovněž oltář. Všemi novými prvky se prolíná motiv propojených kruhů, příznačný pro události, které se zde budou odehrávat.

 

Návrh rekonstrukce obřadní síně jsme s Alicí Svobodovou vypracovali v polovině roku 2017. Spolu s námi byly k předložení návrhů vyzvány dva další architektonické ateliéry a po dvou kolech hodnocení bylo naše řešení vybráno jako nejzdařilejší. Rekonstrukce byla provedena v období od podzimu 2018 do jara 2019.

Autoři návrhu a projektu: Ing. arch. Martin Rosa, Ing. arch. Alice Svobodová

Dílčí profese projektu: Ing. Aleš Palička (statika), Martina Pantůčková (ZTi), Roman Michoněk (VZT), Ing. Lukáš Hejný, Ph.D. (PBŘ), Marek Macík (rozpočet)

Realizace: VYKI TOOLS GROUP, s.r.o., Ing. Tomáš Vytlačil

Subdodavatelé: Michal Bolehovský (dřevěné podlahy), stolařství Milan Šindler (truhlářské výrobky), TON a.s. (nábytek), Jiří Marhold (zámečnické výrobky) a další.

Technický dozor investora: Ing. Karel Trlica

Za spolupráci děkuji Mgr. Ondřejovi Syrovátkovi, místostarostovi města, a Mgr. Zdeňku Petrošovi a Ing. Michaele Mrklovské z městského úřadu.

Nadpis

obr1

Nadpis

obr2

Nadpis

obr3

Nadpis

obr4

Nadpis

obr5

Nadpis

obr6

Nadpis

obr7

Nadpis

obr8

Nadpis

obr9

Nadpis

onj10

Nadpis

onj11

Nadpis

obr11

Nadpis

obr12

Nadpis

obr13

Nadpis

obr14

Nadpis

onj16

Nadpis

onj17

Nadpis

onj18

Půdorysy

onj19

onj20

Vizualizace ze soutěžní studie

Původní stav síně

onj21

Původní stav síně

onj22

Původní stav síně

s01

Půdorysy

s02

Půdorysy

s03

martinrosa@martinrosa.cz, +420 737 196 075