Ing. arch. Martin Jan Rosa

 

+420 737 196 075

martinrosa@martinrosa.cz

 

Ateliér, kontaktní a korenspondeční adresa:

Osadní 26

170 00 Praha 7 – Holešovice

 

prvnidum.cz (blog/podcast)   |   mr/blog   |   youtube   |   facebook   |   linkedin

 

 

Jsem autorizovaným architektem ČKA 4176 pro obor architektura.

IČ 73933261, DIČ CZ8104035247, sídlo: Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7 - Holešovice, provozovna: Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 - Holešovice. Subjekt je zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 7.

Pro práci na návrzích a projektech používám licencovaný a pravidelně aktualizovaný software ArchiCAD (BIM), Artlantis Studio, Adobe CC a PHPP (Passive House Planning Package).

martinrosa@martinrosa.cz, +420 737 196 075