hlavni

Řadový rodinný dům v Jičíně

Svět je malý. Ve chvíli, kdy jsem měl "na stole" několik projektů tak či onak souvisejících s mým rodným Novým Jičínem či nedalekým Starým Jičínem, mne oslovila klientka se záměrem přestavby starého řadového rodinného domu v Jičíně – v tom Rumcajsově. Dům bude pohodlným domovem pro její rodiče a zázemím pro návštěvy dětí a přátel.

Od začátku navrhování jsme – především co do výrazu uliční fasády, která doplňuje řadu domů v jedné z hlavních městských ulic – pracovali spíše s citlivostí a uměřeností. Cílem bylo vytvořit dům, který nebude poutat přílišnou pozornost, ale při bližším pohledu nabídne řadu zajímavých jemných detailů v členění fasády. Vnitřní uspořádání obytného prostoru a konstrukci jsme ladili do podoby, v níž už asi nelze nic přidat ani odebrat.

 

Architektonickou studii přestavby rodinného domu v Jičíně jsem ve spolupráci s Alicí Svobodovou navrhoval v první polovine roku 2020. V současné době pokračujeme v práci na projektu.

obr1

Nadpis

obr2

Nadpis

obr3

Nadpis

obr4

Nadpis

obr5

Nadpis

obr6

Nadpis

obr7

Nadpis

obr8

Nadpis

obr9

Nadpis

obr10

Nadpis

obr11

Nadpis

jic13

Nadpis

jic14

Nadpis

jic15

Ladění ideálního návrhu v rámci práce na architektonické studii :)

jic16

martinrosa@martinrosa.cz, +420 737 196 075