Milí klienti,

v poslední době mám velkou radost z rostoucího zájmu o mé služby. Pouze díky Vám se mohu věnovat tomu, co mě nesmírně baví a naplňuje.

Od října do konce roku 2020 už ale bohužel nemohu zahájit práci na nových zakázkách. V tomto období Vám rád poskytnu individuální konzultace Vašich záměrů, ale souvisle se věnuji pouze dokončování již rozpracovaných projektů.

Návrhy a projekty rodinných domů

Návrh – architektonická studie: 120 000 Kč

Honoráře za dokumentaci pro společné povolení, dokumentaci pro provedení stavby a jiné fáze projektu se odvíjí od velikosti domu navrženého v průběhu architektonické studie.

Pro výpočet základního honoráře za projekt používám jednotkovou cenu za m3 obestavěného prostoru. Tuto jednotkovou cenu stanovuji už v mé první nabídce (najdete v ní i orientační celkovou cenu za projekt na základě mnou odhadovaného obestavěného prostoru domu a předpokládaného rozsahu projektu dle zadání). Během práce na studie lze tedy dle aktuálního obestavěného prostoru navrženého domu průběžně upřesňovat i skutečnou cenu projektu.

 

Konzultace, posudky

Individuální konzultace v ateliéru, vypracování posudků: 1 200 Kč/hod.

Formou individuálních konzultací poskytuji konzultace stavebních záměrů, posouzení koupě pozemků dle předpokládaného stavebního záměru (tj. soulad s územně-plánovací dokumentací a legislativou, předběžný návrh umístění stavby), oponentury návrhů, technické poradenství a poradenství v oblasti stavebního a správního práva. U konzultací mimo ateliér se k honoráři připočítávají cestovní náklady.

Soustavná práce nad rámec dohodnutého rozsahu pro stávající klienty: 800 Kč/hod.

 

Ostatní návrhy a projekty

Kontaktujte mě, řekněte či napište mi více o Vašem záměru a já Vám rád vypracuji konkrétní nabídku.

 

Veškeré ceny uvedené na této stránce jsou včetně DPH (21 %). Jsem plátcem DPH. Ceny jsou orientační, závazné ceny stanovuji vždy konkrétní nabídkou vycházející z přesného zadání. Ceník byl naposledy aktualizován 10. 8. 2020.

Na co se mě asi chcete zeptat?

Jaký je další krok?

Kontaktujte mě. Nejlépe, když mi na adresu martinrosa@martinrosa.cz pošlete pár základních informací: co, kdy a kde chcete stavět (více se dozvíte v článku na mém blogu). Ozvu se Vám a domluvíme se na úvodní schůzce, na které bychom si o Vašem záměru řekli více. Mou zvyklostí je, že tato schůzka je bezplatná, a to i v případě, kdybychom se na další spolupráci nedomluvili.

Proč je jednotná cena za studii?

Po dokončení několika desítek studií rodinných domů jsem dospěl k zjištění, že mi návrh zabere prakticky stejně času bez ohledu na to, jestli se snažím vyřešit co nejmenší a nejlevnější dům nebo navrhují velkorysou vilu. Vždy jde o intenzivní hledání toho nejvhodnějšího řešení, které málokdy zabere méně než 150 hodin pracovního času a vyžaduje minimálně tři osobné konzultace rozpracovaného návrhu. Dvě časově nejnáročnější etapy při práci na studii – skicování na začátku a naopak vyhotovení vizualizací na konci – jsou prakticky vždy stejně dlouhé. V porovnání s běžnou metodou stanovování honorářů jinými architekty odpovídá má cena nejobvyklejšímu rodinnému domu střední velikosti. Větší domy málokdy vyžadují uměrně více práce, a naopak domy malé jsou co do návrhů komplikovanější, a proto jim věnuji shodnou péči, která se mým klientům při realizaci a provozu domu následně vyplatí.

Proč stanovuji honoráře za projekt přes obestavěný prostor?

Jestliže jsem schopen u studie rodinného domu nabídnout cenu bez ohledu na jeho velikost, u projektu je tomu jinak. S rostoucí velikostí domu rostou i náklady na jeho projekt. Ceny projektových prací se tedy obvykle stanovují jako procentuální podíl z předpokládaných nákladů na realizaci budoucího domu (více o tom najdete například v článku na mém blogu). Problémem je, že velikost domu se často v průběhu návrhování i projektování mění – byť mnohé dokážu s velkou mírou přesnosti odhadnout předem, smyslem a účelem návrhu ve fází studie je mimo jiné i nalezení adekvátní velikosti domu se kterou budou mí klienti spokojeni. Proto cenu konkrétní projektové fáze stanovuji vždy na konci fáze předchozí na základě objektivního parametru, který nejlépe odráží následný rozsah a složitost projektu, a tím je právě obestavěný prostor.

Jak počítám obestavěný prostor?

Obestavěným prostorem je nejen vnitřní prostor domu, ale i objem všech vnitřních a vnějších konstrukcí. Pro zjednodušení vždy používám několik následujících pravidel:

Obvodové stěny započítávám až po vnější líc omítky či obkladu. Ve fázi architektonické studie obvykle pracuji s tloušťkou vnějších zateplených stěn 0,5 m; u naprosté většiny konstrukčních systémů odpovídá tato tloušťka reálné konstrukci zateplené stěny.

U podlah na terénu (1) zjednodušuji započítávání základových konstrukcí, které jsou ve fázi studie jen orientační. Proto počítám s tloušťkou všech podlahových desek v nejnižším podlaží domu 0,5 m od úrovně pášlapné vrstvy podlahy.

Nezapočítávám prostor pod vykonzolovanými částmi domu (2).

Nezapočítávám okapy šikmých střech vytažené před líc stěn (3), samostatné nezastřešené balkony, stínicí pergoly a drobné přístřešky navazující na dům (4). U lodžií a krytách teras započítávám pouze konstrukci takového zastřešení, které je vytažením střešní desky nad zbývající částí domu (5); vnější prostor pod tímto zastřešením nezapočítávám.

U plochých střech započítívám vše po úroveň předpokládaných obvodových atik (6).

Garáže a jiné doplňkové stavby, teré jsou zcela samostatné nebo k domu přistavěné, započítávám polovinou jejich obestavěného prostoru. U garáží, které jsou součástí hlavní hmoty domu, započítávám polovinou objemu pouze tu část, která z hlavní hmoty domu vybíhá.

Více Vám napoví následující řezy ilustrující výše popsané případy:

obestprost2

Kolik to tedy obvykle stojí?

Celkové náklady na návrh a projekt rodinného domu obvykle odpovídají 7–10 % celkových nákladů na jeho realizaci. Více o cenách projektů se dozvíte například v článku na mém blgu.

U zakázek, které se netýkají rodinných domů, počítám honorář za jednotlivé fáze projektu na základě předběžního odhadu nákladů na realizaci budoucí stavby. Honorář za architektonickou studii je cca ve výši 1,5 % nákladů, dokumentace pro územní řízení 1,5 %, stavební řízení: 2,2 %, společné řízení: 3,0 %, realizační dokumentace 3,7 % a výkon autorského dozoru 1,7 %. Více se dozvíte v konkrétní nabídce, kterou Vám rád zpracuji na základě Vaší poptávky.

Ano, existují i levnější projekty

Narovinu – budete-li chtít, najdete i projektanty, kteří Vám navrhnou a vyprojektují dům za výrazně nižší ceny. Stejně tak i v případě, kdy Vám bude vyhovovat některý z katalogových domů z nabídky jejich dodavatelů, zaplatíte za takový typový projekt zdánlivě zlomek výše uvedených cen. Tak či onak ale asi těžko postavíte dům, který Vám bude nejlépe vyhovovat. Ceny projektových prací nejsou regulovány, nicméně většina rozumných architektů a projektantů se standardními provozními náklady a snahou pracovat kvalitně při stanovování ceny respektuje některou z metod, které jsou doporučovány i profesními organizacemi. Vyzkoušejte kalkulátory na stránkách České komory architektů, obsáhlém webu cenyzaprojekty.cz nebo stránkách Českých stavebních standardů. Dosaďte pár rozumných údajů (náročnost III–IV, u předpokládaných nákladů vynásobte předpokládaý obestavěný prostor domu jednotkovou cenou 7 500 Kč (více se dočtete v mém článku na blogu) a hodinovou sazbu kanceláře minimálně 700 Kč, přičtete DPH) a ceny porovnejte.

Co je obsahem projektů?

Rozsah a obsah architektonické studie asi nejlépe uvidíte u mého ukázkového návrhu. standardně pracuji už od první konzultace s virtuálním 3D modelem (byť Vám určitě rád ukážu i řadu ručních skic, bez kterých ani dnes navrhovat neumím) a v průběhu práce na studii vytvářím běžně i desítky pracovních a finálních vizualizací. Pokud se Vám z toho nezamotá hlava, rád Vás nechám projít domem i prostřednictvím virtuálních brýlí. Nové návrhové a projektové technologie jsou mým velkým koníčkem a zároveň je mým cílem, abyste na konci studie dostali nejen papírovou studii plnou obrázků, ale měli i co nejpřesnější představu o tom, jaký Váš dům bude při každodenním životě. Součástí práce na studii je i její předběžné projednání na stavebním úřadě, abychom měli jistotu, že další projektování nenarazí na byrokratickou zeď.

Rozsah a obsah projektu pro společné povolení, který vypracovávám na základě hotové studie, je dán vyhláškou 499/2006 a většina referentů na stavebních a dalších úřadech k tomu ještě přidá pár požadavků dle svých zvyklostí. Určitě bude obsahovat stavební část včetně základního statického posouzení, nezbytný průkaz energetické náročnosti budovy, požárně bezpečnostní řešení a schématické výkresy hlavních součástí technického zařízení budovy (základní řešení rozvodů vody, kanalizace, topení, elektroinstalace a vzduchotechniky). Připatíte si pouze za to, co nebývá součástí každého projektu – projekty jednotlivých přípojek, projekt čističky odpadních vod atd. – půjde ale jen o položky v řádu tisícikorun. Podle tohoto projektu se stavět sice ještě nedá, ale k povolení stačit bude. Potřebná razítka, kterých je třeba v Praze nutno získat několik desítek, obstarám já; na Vás případně bude jen jednání se sousedy.

Dokumenatce pro provedení stavby naváže na předchozí projekt pro společné povolení a bude obsahovat podrobné stavení výkresy včetně důležitých prováděcích detailů, dokumentace jednotlivých profesí (projekt zdravotně-tecnických instalací – vodovodu a kanalizace –, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky) a projekt statiky. V ceně je i zpracování položkového rozpočtu, na jehož základě můžete oslovit stavební firmy a ty Vám ho nacení. Součástí dokumentace nejsou projekty nadstandardních technologií (například inteligentní řízení domu, projekt bazénu atd.) nebo konstrukcí – na všem se případně domluvíme předem. Dále není jejím obsahem návrh a detailní projekt interiéru.

Autorský dozor zahrnuje mé pravidelné či nepravidelné návštěvy stavby. Nejedná se o řízení jejího průběhu ani výkon technického dozoru na stavbě, ale o kontrolu souladu s mou dokumenztací, v rámci které je obvykle nutno spoustu detailů upřesnit, změnit či doplnit. Sebelepší projekt není schopen obsáhnout vše a neznám stavbu, na které by se ještě řada věcí nezměnila i na základě přání stavebníka. Uvedená cena zahrnuje dvě návštěvy stavby měsíčně za předpokladu, že se jedná o stavbu na území Prahy; konkrétní rozsah a cenu dozoru je nutno vždy stanovit individuálně v dostatečném předstihu.

Veškeré informace o rozsahu a obsahu dokumentace pro Váš konkrétní dům Vám sdělím při úvodní schůzce.

Kdy se honorář platí?

Nedohodneme-li se jinak, mé standardní platební podmínky jsou:

U architektonické studie půl na začátku a půl po odevzdání.

U dokumentace pro společné povolení 30 % na začátku (tedy po dokončení studie a zahájení práce na projektu), 50 % po dokončení projektu a získání všech potřebných vyjádření a stanovisek (tedy v momentě podání žádosti o stavební povolení) a zbývajících 20 % po vydání nepravomocného stavebního povolení.

U prováděcí dokumentace půl honoráře na začátku (kvůli efektivním upostupu prací je to většinou ve chvíli zahájení stavebního řízení) a půl po odevzdání.

Autorský dozor se platí průběžně vždy za každý uplynulý měsíc probíhající stavby.

Zda poskytuji slevy?

Ano. Nebudete-li chtít slevu zadarmo. Obvykle je nabízím klientům, pro něž navrhuji druhý či další dům – opakovaná spolupráce je obvykle efektivnější, protože jsem během prvního návrhu již stačil poznat jejich požadavky a nároky. Dále považuji za samozřejmé přizpůsobit honorář tomu, když součástí projektu není některá obvyklá část (například u projektů profesí, kterou někdy zpracovávají přímo dodavatelé technologií, nebo v případě, že budete chtít sami obíhat úřady).

Kolik stojí návrh některého z domů, které prezentuji v portfoliu?

Domy mých klientů navrhuji přesně na míru. Jejich výsledná podoba je ovlivněna konkrétním zadáním a potřebami jejich budoucích obyvatel a místem, na němž bude dům stát. Takové domy jsou neopakovatelné, byť řadu detailů, které se u nich osvědčiliy, používám u návrhů dalších.

martinrosa@martinrosa.cz, +420 737 196 075